patterns photoshop cs6

patterns photoshop- پست جدید را به یکی از ابزارهای دیگر فتوشاپ یعنی پترن اختصاص داده ایم. سری جدید از پترن های رنگارنگ برای طراحی و استفاده در فتوشاپ cs5 و فتوشاپ cs6 هم اکنون از سایت ای اس دانلود قابل دریافت است.


باکس دانلود

دانلود پترن برای فتوشاپ :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)

بازیابی اطلاعات