بی زحمت تو با تو وصالی است مرا فارغ ز تو با تو حسب حالی است مرا

بی زحمت تو با تو وصالی است

مرا فارغ ز تو با تو حسب حالی است مرا

در پیش خیال تو خیال است

تنم پیوند خیال با خیال است مرا

غم کرد ریاض جان مه وسال مرا

آئینه ندارد دل خوشحال مرا

صیاد زبس که دوستم می دارد

بسته است در آغوش قفس بال مرا


باکس دانلود

دانلود کتاب اشعار و زندگی نامه خاقانی شاعر ایرانی :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)