Battle lion and giraffe

شیر قوی ترین حیوان جنگل و زرافه بلندترین حیوان جهان است. اما این حیوان در عین بلندی گاهی اوقات مغلوب شیر می شود. و از پای می افتد. کلیپ مستندی در همین رابطه برای شما آماده کردیم که صحنه های از نبرد این دو حیوان قدرتمند را برای شما نشان می دهد.


باکس دانلود

کلیپ مستند نبرد شیرها و زرافه :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)

بازیابی اطلاعات