Cobra heads bite after being Severed

 

مار کبری سخت ترین و خطرناک ترین مار جهان است. کلیپ جدید و عجیب غریب از این مار که سرش را بریدند اما با سر بریده شده سر و صدا می کند و گاز می گیرد. کلیپ را دانلود کیند و ببینید که این مار چقدر قوی و عجیب است.
باکس دانلود

کلیپ عجیب از گاز گرفتن مار کبری با سر بریده :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)