لینک های دانلود راهنمای نصب

Advanced System Care Pro-دانلود با لینک مستقیم حجم:27mb

Advanced System Care Ultimate-دانلود با لینک مستقیم حجم:88mb


 پسورد فایل ها آدرس سایت می باشد: www.asdownload.net


هم رسانی - این مطلب را به دیگران برسانید


Close the program by clicking the right button on the system tray icon and then clicking on “Exit”

Go to the “Activation” folder and run “ACS Pro Patch XX bit by Roonney.exe” file, according to your System
operational

Open the program, click on “Enter code” and enter any of the serial contained in the file “keys.txt”.

You will see a message saying it was not possible to connect to the server, just press “OK”.

Run “Reg Iobit Unninstaler.reg” file to activate pro version of IObit Uninstaller

Enjoy it !!

نرم افزار های ضروری ( به روز شده )