Bang bang! Official movie game

بازی بنگ بنگ! بازی رسمی فیلم کمک به مبارزه شجاع Rajveer که اعتقاد دارد از دشمنانش Harleen او را تهدید می کند . قهرمان این بازی آندروید دشمنان خود را مبارزه می طلبد. با استفاده از تکنیک های مبارزه پیچیده، شلیک با سلاح های مختلف و شرکت در یک تعقیب و گریز موتور سیکلت سرگیجه آور. در بازی Bang bang! Official movie game کمک به شخصیت قهرمان و انجام ماموریت های مختلف. کسب درآمد و خرید و ارتقاء برای شخصیت خود را. جمع آوری پاداش های مختلف. راهنما Rajveer و Harleen حفاظت از عشق خود!

 

Screenshots of the Bang bang! Official movie game for Android tablet, phone.

ویژگی های بازی:

بازی رسمی در فیلم بر اساس
گرافیک عالی
10 ماموریت های جالب
مختلف بازی های کوچک
گیم پلی پویا

 باکس دانلود

Bang bang! Official movie game-بازی رسمی فیلم بنگ بنگ :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)