لینک های دانلود راهنمای نصب

download-دانلود با لینک مستقیم حجم:34mb

دانلود سریال فعال سازی


 پسورد فایل ها آدرس سایت می باشد: www.asdownload.net


هم رسانی - این مطلب را به دیگران برسانید


ابتدا برنامه را نصب کنید.

و آن را اجرا کنید. با یکی از سریال های زیر آن فعال سازی کنید.

Pro

N9YH-YJ28-Z85W-MGLC-4KAN-VNLV-KLRC-KNG2-4K7C-MPSF
Y9YH-ZSXB-WMLC-YFCN-3TBR-5H2R-F6J9-LYCJ-8FTH-23QA
L9YH-YS5H-Z3MP-853U-JDN4-YRPL-NE6Q-WNQH-QR7C-B7AN

Enterprise

G9YH-YF3M-DCBK-HQ6G-3GNJ-XT7E-VZWT-PSZQ-S8TT-KFTJ
S9YH-Y3W3-SH25-63HQ-6NTR-VQR2-482D-MB7S-843Q-NUFQ
S9YH-Z962-5WPL-73VB-DP26-2VMF-4C4C-P83P-ERHB-MMYM

Note:
– Reg keys are updated for each unique version, so don’t update or downgrade to a previous version.

به هیچ وجه آن را آپدیت نکنید. برای دریافت آپدیت جدید آن به همین جا مراجعه کنید.

 

نرم افزار های ضروری ( به روز شده )