فلسفی و جامعه شناسی

تبلیغات

فلسفی و جامعه شناسی

۱۲ مرد ۱۳۹۱

ادامه مطلب / دانلود
دانلود کتاب تاثیر دین زرتشت بر ادیان دیگر

  در قرن نوزدهم به علت اشتباهی که محققین در مکان و ظهور زرتشت می نمودند و برداشت غلطی که درباره قدمت تورات داشتند, این نظریه بیشتر رواج داشت که ادیان بابلی و عبری در شکل گرفتن زرتشت موثر بودند در این کتاب با تاثیر دین زرتشت بر ادیان دیگر آشنا خواهد شد اگر سلسله مراتب زمانی ادیان را بپذیریم به این نتیجه دست خواهیم یافت که دین اسلام کامل ترین دین می باشد هر چند مروجان و پیروانش آن را به گمراهه بردند امیدواریم که این کتاب مورد رضایت شما قرار بگیرد.

نرم افزار های ضروری ( به روز شده )