Jet ski driving simulator 3D

Jet ski driving simulator 3D یک بازی مسابقه قایق سواری با سرعت جت بر روی آب با گوشی آندروید است. این بازی دارای 3 محیط و 30 سطح مختلف است. این بازی بر روی آندروید 4.0 به بالاتر قابل نصب است.

3_jet_ski_driving_simulator_3d

4_jet_ski_driving_simulator_3d2_jet_ski_driving_simulator_3dباکس دانلود

Jet ski driving simulator 3D-بازی جت اسکی قایق موتوری :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)