Mac OS X Dark SkinPack

Mac OS X Dark SkinPack for Win7/8/8.1 یک تم پک فوق العاده زیبا با طرح سیستم عامل مک برای نصب بر روی نسخه های مختلف ویندوز. این اسکین پک که طرح سیستم مک اپل می باشد چهر ویندوز شما را دگرگون می کند. و مشابه سیستم عامل مک می سازد. و آیکن و منوی فوق العاده زیبایی دارد. Mac OS X Dark SkinPack چنان محیط ویندوز را تغییر می دهد که دیگران فکر کنند از سیستم عامل مک بر روی کامپیوتر استفاده می کنید.

3-Mac OS X Dark SkinPack 2-Mac OS X Dark SkinPack


باکس دانلود

Mac OS X Dark SkinPack for Win7/8/8.1 – دانلود اسکین پک مک برای ویندوز :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)

بازیابی اطلاعات