لینک های دانلود راهنمای نصب

download-دانلود با لینک مستقیم حجم:91mb

برای آشنایی از نحوه کارکردن با این برنامه لطفا استفاده راهنمای نصب را مطالعه کنید


 پسورد فایل ها آدرس سایت می باشد: www.asdownload.net


هم رسانی - این مطلب را به دیگران برسانید


I use 2-step verification for Google Analytics. How do I log in?

If you’re using 2-step verification to protect your Google Account, you need to use an Application-Specific Password to log in to your account from Rank Tracker, WebSite Auditor, or SEO SpyGlass.

To get the Application-Specific Password for your Account:

  • Go to Google.com, click your userpic in the top right corner of the window, and hit Account.

Go to your Google account settings

  • Go to the Security tab and hit Settings next to 2-Step Verification.

Go to 2-step verification settings

  • In the App-specific passwords tab, click the Manage application-specific passwords button.

Manage app-specific passwords

  • Select Other from the App menu.

Create a password for a custom app

  • Type seopowersuite in the field that appears to create a password for your SEO PowerSuite apps.

Generate a password for SEO PowerSuite

Copy the generated password to clipboard and go back to your SEO PowerSuite app.

In your software’s Preferences -> Google Analytics Settings use the generated Application-Specific Password to log in to your Google Analytics account.

Enter your password for SEO PowerSuite

This way, you’ll be able to sync Google Analytics with SEO PowerSuite if you’re using 2-step verification for your Google account.

Should you have any questions or problems along the way, please do not hesitate to contact our Support Team for assistance.

نرم افزار های ضروری ( به روز شده )