3_safari_simulator_lion

شبیه سازی سافاری-شیر. کنترل شیر شجاع در حیات وحش آفریقا. انواع شکار حیوانات را بازی کنید. مبارزه با دیگر شکارچیان و بهبهود شیرهای جنگی خود. نظارت و مدیریت شیر. مبارزه با گرسنگی و دیگر بلایا. مبارزه با کفتار, تمساح و دیگر شکارچیان جنگل,  همچنین یک شیر ماده برای خود پیدا کنید. بازی در جنگل ها و حیات وحش آفریقا در جریان است. شخصیت اصلی یک شیر مبارز است. که شما باید آن را مدیریت و بازی کنید.

1_safari_simulator_lion

2_safari_simulator_lion

4_safari_simulator_lionباکس دانلود

Safari simulator: Lion-بازی نبرد در نقش شیر برای اندروید :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)