SecretFolder 3.9.0.0 - نرم افزار رمزگذاری و مخفی کردن پوشه ها

SecretFolder 3.9.0.0 یک نرم افزار ضروری و رایگان برای قفل کردن و مخفی سازی پوشه های کامپیوتر است. کسی نیست که بگوید به این برنامه نیازی ندارد. هر کاربر کامپیوتری یک سری فایل های شخصی دارد. که نمی خواهد هر کسی به آنها دسترسی داشته باشد. SecretFolder به آسانی پوشه های سیستم را قفل و سپس آنها را مخفی می کند. بر روی آنها پسورد گذاری می کند. و سپس آنها را مخفی می کند.تا کسی از قفل بودن آنها اطلاع نداشته باشد. به صورت عددی و نوشتاری می توان برای این برنامه پسورد قرار داد.
باکس دانلود

SecretFolder 3.9.0.0 – نرم افزار رمزگذاری و مخفی کردن پوشه ها :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)