فصل زمستان است. و برف هم شدیدا می بارد. پس بیایید این بازی زمستانی را دانلود کنید. و لذت برف رفتن را با بازی ماشین برف روب تجربه کنید.

Screenshots of the Snow blower: Truck sim 3D for Android tablet, phone.

Snow blower: Truck sim 3D شما باید کنترل یک ماشین برف روب را به دست گرفته و جاده ها ها را از برف تمیز کنید.

رفتن برف در شرایط مختلف مثل مواقع طوفانی و برف شدید. تمییر کردن خیابان ها, جاده های برون شهری و کوهستانی از برف- شما با یک تراکتور برف روب کوچک شروع می کنید سپس با جمع آوری امتیازات به یک کامیون برف روب بزرگ مجهز می شوید. شرط به دست آوردن ماشین های عظیم برف روبی کسب امتیاز در مراحل قبلی است. این بازی به فایل دیتا نیازی ندارد. و با لینک مستقیم از سایت ای اس دانلود قابل دریافت است.

Screenshots of the Snow blower: Truck sim 3D for Android tablet, phone.
Screenshots of the Snow blower: Truck sim 3D for Android tablet, phone.
Screenshots of the Snow blower: Truck sim 3D for Android tablet, phone.
Screenshots of the Snow blower: Truck sim 3D for Android tablet, phone.
Screenshots of the Snow blower: Truck sim 3D for Android tablet, phone.باکس دانلود

Snow blower: Truck sim 3D- بازی زمستانی برف ماشین برف روب برای اندروید :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)