منشور سازمان ملل

تبلیغات

منشور سازمان ملل

۱۸ آذر ۱۳۹۲

ادامه مطلب / دانلود
دانلود کتاب تاریخ سلسله ی هخامنشیان-تمدن هخامنشیان و کورش کبیر

  تمدن یک ملت آوازه ی افتخار یک ملت است یک ملت بدون داشتن تمدن و سرزمین و تاریخ نمی تواند ملت خود متحد نگه داشته زیرا عوامل اتحاد یک ملت آمال و ارزشهای تاریخی و همچنین افتخارات تمدنی یک ملت می باشند کشور ما ایران هم دارای تمدنی باشکوه و گذشته پرفراز نشیب می باشد از بزرگی فردوسی و از خود گذشتگی وی در حفظ زبان فارسی که بگذریم باید به سعدی اشاره کرده که امروزه بر در سازمان ملل متحد جمله زیبا از این شاعر پرآوازه ای ایرانی نقش بسته که می گوید “بنی آدم اعضای یکدیگرند” تمدن هخامنشیان بزرگترین تمدن جهان تا به امروز می باشد تمدنی که با درایت داریوش و کوروش کبیر بنیان گذاری شده پادشاهان هخامنشی خصوصا داریوش و کوروش کبیر مایه افتخار ما ایرانیان هستند. امروزه منشور حقوقی سازمان ملل متحد همان منشور حقوق بشر کورش کبیر می باشد. چند هزار سال پیش کورش هخامنشی برده داری را به طور کامل لغو کرده کاری که حتی تا ۴۰۰ سال پیش هیچ از پادشاهان جهان نتوانسته اند انجام بدهند حتی هیچ یک از پیامبران راستین هم قادر به امر آن نبودند و فقط به مروت و خوش رفتاری با بردگان دستور می دادند فرمان آزادی ...

نرم افزار های ضروری ( به روز شده )