Spamihilator v1.6 + x64 + Portable-نرم افزار حذف ایمیل های تبلیغاتی

12 دسامبر 2014

روزانه صدها اسپم و ایمیل تبلیغاتی مزاحم در صندوق ایمیل ما مشاهده می شود. که باعث دردسر های زیادی شده و حتی تعداد آنها آنقدر زیاد است. که ایمیل های مفید و مهم را از دست می دهیم. برای حل این مشکل یک نرم افزار آماده کردیم. Spamihilator v1.6 + x64 + Portable همانطور که نامش گویاست برای پاکسازی ایمیل شما از اسپم و ایمیل های تبلیغاتی ساخته شده است. و ایمیل های تبلیغات و مزاحم را شناسایی می کند و آنها را از ایمیل شما پاک می کند. این برنامه بین سرویس گیرنده پست الکترونیکی شما و اینترنت کار می کند. هر بار دریافت ایمیل جدید، آن را به طور خودکار چک شود Spamihilator،  با شناسایی فرستنده های ایمیل مزاحم , اسپم, ایمیل تبلیغاتی همه آنها را مسدود می کند و دیگر شاهد دریافت این گونه ایمیل ها نحواهی بود. نرم افزار در پس زمیه سیستم کار می کند. ...

دکمه بازگشت به بالا