World of dragons Simulator

بازی شبیه سازی شده World of dragons: Simulator که جهانی از اژدها نام دارد. یک اژدهای افسانه ای حکومت آسمان و زمین را در دست می گیرد. در طی بازی با پرواز اژدها بر فراز جزایز, قلعه های قرون وسطایی و مبارزه با موجودات افسانه شما را به جهان موجودات افسانه ای می برد. باید اژدهای خود را قدرتمند کرده. همه ساکنان این سرزمین موجودات افسانه ای هستند. که اژدها قدرتمندترین آنهاست. حلمه به مردم بالای قلعه ها, و دیگر هیولا ها, جمع آوری گنج و بهبود اژدهای خود از قابلیت های این بازی هستند.

Screenshots of the World of dragons: Simulator for Android tablet, phone.
Screenshots of the World of dragons: Simulator for Android tablet, phone.
Screenshots of the World of dragons: Simulator for Android tablet, phone.
Screenshots of the World of dragons: Simulator for Android tablet, phone.
Screenshots of the World of dragons: Simulator for Android tablet, phone.

ویژگی های بازی:


گرافیک عالی
کنترل آسان
ارتقاء اژدها
جنگ جذاب


باکس دانلود

World of dragons: Simulator -بازی جهان اژدها برای اندروید :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)

بازیابی اطلاعات