CallRecorder

 

CallRecorder v1.6.1.2 یک نرم افزار رایگان برای ضبط تمامی مکالمات تلفنی اندروید با کیفیت بالا و بدون صدای بیپ است. و دارای تنظیمات جهت تعین ضبط صدای دو طرف یا اینکه فقط طرف مقابل را ضبط کنید. و می توان تعیین کرد که شماره یا شماره های خاصی را ضبط کرد.


باکس دانلود

CallRecorder v1.6.1.2-نرم افزاز ضبط مکالمات تلفنی اندروید :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)