لینک های دانلود

نسخه 32bit-دانلود با لینک مستقیم حجم:3mb

نسخه 64bit-دانلود با لینک مستقیم حجم:4mb

اگر این مناسب نبود توصیه می شود از نرم افزار ultra copier استفاده کنید.


 پسورد فایل ها آدرس سایت می باشد: www.asdownload.net


هم رسانی - این مطلب را به دیگران برسانید


نرم افزار های ضروری ( به روز شده )