Mi-24 Hind Flight simulator

Mi-24 Hind: Flight simulator یک بازی جنگی حمله هوایی با هلیکوپتر و بمباران مواضع شده دشمن. پرواز با Mi-24 بر فراز شهرها و بمباران نقاط دلخواه,.شما می توانید فاصله خود را تا هدف تنظیم کرده و در محیط های مختلف برفی و بارانی پرواز کرده. و از فاصله های مختلف بمب و موشک هوا به زمین پرتاب کنید. چندین مدل هلیکوپتر برای انتخاب دارید. بازی بر روی تبلت و گوشی آندروید قابل نصب است. بازی از گرافیک خوبی برخوردار است.

4_mi_24_hind_flight_simulator

3_mi_24_hind_flight_simulator

2_mi_24_hind_flight_simulator

 


باکس دانلود

Mi-24 Hind: Flight simulator-حمله هوایی با هلیکوپتر :

دیدگاه شما

نرم افزار های ضروری (به روز شده)

بازیابی اطلاعات